News

Jaaromzet boekjaar 2020-2021

De SII Group, gespecialiseerd in engineering business, heeft haar jaaromzet voor voor het boekjaar 2020-2021 aangekondigd

Eric Matteucci, voorzitter van de raad van bestuur, verklaart: "Zoals voorzien in het vorige bericht, markeert dit laatste kwartaal van het boekjaar 2020-2021 een terugkeer naar organische groei voor de hele SII-groep. Dit succes, behaald in een ongekende gezondheidscontext, is een grote voldoening voor alle actoren van de SII Group die dagelijks werken aan onze onmiddellijke en toekomstige ontwikkeling. De goede prestaties van het vierde kwartaal laten ons toe het volgende boekjaar in een winnende positie aan te vatten. Dank aan al onze medewerkers en klanten om dit mogelijk te maken".

Table annual revenue 2020 2021

* exclusief het effect van de wisselkoers (wisselkoersen 2019-2020 toegepast op de omzet 2020-2021)

De SII Group boekte in het boekjaar 2020-2021 een omzet van 654,2 miljoen euro, een gematigde daling van 3,3% (een daling van 1,5% bij constante wisselkoersen) met het oog op de gezondheidscrisis. In het vierde kwartaal is de omzet van de Groep weer gestegen tot 183,6 miljoen euro, een stijging met 3,8% (5,6% bij constante wisselkoersen) ten opzichte van het vierde kwartaal van het voorgaande jaar.

Terugkerende groei in Frankrijk en aanhoudende veerkracht van de internationale activiteiten

In Frankrijk werd het vierde kwartaal gekenmerkt door een opleving van de activiteit (+3,0%), ondanks een nog nooit geziene gezondheidssituatie en gedeeltelijke lockdowns in bepaalde regio's. De omzet over het hele jaar bedraagt 315,5 miljoen euro, een daling met 9,2% ten opzichte van het voorgaande jaar. Na een eerste kwartaal dat sterk te lijden had onder de gezondheidscrisis, heeft het herstel zich geleidelijk voltrokken, kwartaal na kwartaal, dankzij de energie van de teams en de veerkracht van bepaalde bedrijfssectoren. Dankzij de sectoriële diversificatie kon de SII Group haar activiteit in de sectoren telecommunicatie, energie, bankwezen en defensie handhaven.

Wat de internationale activiteit betreft, heeft de SII Group een omzet gerealiseerd van 338,7 miljoen euro, dat is +6,6% bij constante wisselkoersen (+3,0% bij courante wisselkoersen) ten opzichte van het voorgaande jaar. Het hele jaar door heeft de Group de sterke veerkracht van zijn internationale activiteiten aangetoond. In het vierde kwartaal werd het activiteitstempo opgevoerd met een omzet van 91,8 miljoen euro. De activiteit groeide met 8,2% (+4,6% tegen actuele wisselkoersen) met dubbelcijferige prestaties (tegen constante wisselkoersen) in verschillende landen: Polen (+20%), Roemenië (+18%), Chili (+41%), Marokko (+40%) en Colombia (+10%). Deze sterke geografische diversificatie maakt het mogelijk de daling van de activiteit te compenseren die zich voordeed in landen met een grotere sectorale blootstelling, zoals Duitsland, Spanje, Nederland en Tsjechië. 

Vooruitzichten

Dit vierde kwartaal van het boekjaar ligt in de lijn van de aankondigingen in het persbericht van 11 februari 2021, namelijk dat wij na drie opeenvolgende kwartalen van achteruitgang opnieuw een organische groei kunnen optekenen voor de hele SII Group. Deze prestatie zou ons in staat moeten stellen de ambitie waar te maken die wij bij de bekendmaking van de halfjaarresultaten hebben geformuleerd, namelijk een verbetering van de operationele marge in het tweede halfjaar ten opzichte van het eerste kwartaal. 

In een context van verminderde visibiliteit is de SII Group van plan om vanaf het eerste kwartaal in het volgende boekjaar terug te keren naar een aanzienlijke organische groei. De SII Group zal haar jaarlijkse ambities voor 2021-2022 preciseren bij de bekendmaking van de resultaten van het boekjaar 2020-2021, zowel wat de omzet als de operationele marge betreft.

Bijlage: Omzet per kwartaal

Table 2 annual revenue 2020 2021

* exclusief het effect van wisselkoersschommelingen (de koersen van het vorige jaar toegepast op de omzet van het lopende jaar)

application/pdf
Annual Revenue 2020/2021 (ENG)
649.1 KB
application/pdf
Chiffre d'affaires annuel 2020/2021 (FR)
720.44 KB

Other news