SII Integrity Line

De SII Integrity Line is een waarschuwingssysteem en een beveiligd platform, toegankelijk voor alle SII-belanghebbenden (werknemers, klanten, leveranciers ...). Hier kunt u feiten en/of gedragingen melden die in strijd zijn met het ethisch beleid van SII - met inbegrip van pogingen. Elk geval wordt in alle vertrouwelijkheid behandeld.

We willen benadrukken dat deze SII Integrity Line een sterke verantwoordelijkheid oplegt aan iedereen, aangezien dit enkel kan werken op basis van informatie die ter goeder trouw wordt gecommuniceerd via het platform.

 

Ga naar de SII Integrity Line