Privacybeleid & cookies

Uw privacy is belangrijk voor ons. We vertrekken vanuit het principe dat iedereen controle heeft over zijn of haar persoonsgegevens en iedereen het recht heeft om die niet of niet langer met ons te delen. Deze privacyverklaring geeft meer informatie over hoe SII Belgium (hierna geïdentifieerd als “we”, “wij”, of “SII Belgium”) de persoonlijke informatie van een gebruiker (hierna geïdentifieerd als “u”) verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt en wat de rechten zijn van de gebruiker. Persoonlijke data/personlijke informatie heeft betrekking op alle data van een natuurlijke persoon die geïdentifieerd of identifieerbaar is. Deze Privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen, beheren, gebruiken, delen en beschermen van uw gegevens door SII Belgium. Deze Privacyverklaring moet samen met onze gebruiksvoorwaarden en ons cookiebeleid gezien worden. We kunnen op elk moment onze Privacyverklaring aanpassen en stellen de meest recente versie ter beschikking op onze website. Deze Privacyverklaring werd nagekeken en laatst aangepast op 25 mei 2018. Bij gebruik van de website geeft u uw toestemming in verband met de aanpassingen van de Privacyverklaring.

Identificatie

SII Belgium NV/SA
Siège social: Bld Auguste Reyers 207 - 209 bte 2 - 1030 Brussels
Operational offices
Lenneke Marelaan 12/1 -  1932 Sint-Stevens-Woluwe
Poortakkerstraat 41E - 9051 Sint-Denijs-Westrem

Company ID: BE 0455 849 817
info@sii.be - +32 2 713 65 00

Wanneer is deze verklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze websites of contact heeft met onze verkoop- en promotiemedewerkers. Door onze websites te bezoeken of contact te hebben met onze verkoop- en promotiemedewerkers, geeft u ons de toestemming om persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken zoals in deze Privacyverklaring beschreven is.

Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen uw gegevens om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, te verbeteren en u te informeren over onze activiteiten, onze promoties of door u aangekochte producten en diensten. U geeft een aantal van deze gegevens rechtstreeks aan ons door - bijvoorbeeld via formulieren op onze website, met uw visitekaartje, in uw e-mailverkeer met ons of we verkrijgen deze gegevens via cookies op onze websites. We verzamelen de volgende informatie: Informatie die u ons bezorgt:

 • contactformulier doro u ingevuld (op onze website): naam, email, bedrijf, telefoonnummer en bericht
 • sollicitaties (via ons rekruteringssysteem op onze website of via een rekruteringsbureau): sollicitatieformulieren, CV, interviewnotities en gerelateerde rekruteringsinformatie
 • uw feedback
 • informatie van contactformulieren op events en visitekaartjes
 • inhoud van correspondentie met SII Belgium (e-mail, telefoon of post)
 • aanmelding newsletter
 • informatie van social media wanneer u linkt naar onze website
 • product- en dienstengerelateerde informtie
 • contactgegevens van voormalige, huidige en toekomstige klanten
 • contactgegevens van voormalig, huidige en toekomstige leveranciers, investeerders en andere partners
 • Informatie die we automatisch kunnen verzamelen via de website:
 • technische informative zoals IP adres, browser type en versie
 • cookies en andere technologieën zoals Matomo Analytics (Zie onze Cookiebeleid voor meer informatie)

Waarom verzamelen we deze gegevens?

We verwerken persoonsgegevens om verschillende redenen, waarbij we telkens alleen de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om ons doel te bereiken. Met uw toestemming, voor zover die vereist is, verzamelen we persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen: Om uw aanvragen over onze producten en diensten in behandeling te nemen Als u onze websites bezoekt of contact heeft met onze verkoop- en promotiemedewerkers om informatie te verzamelen of aan te vragen over onze producten en diensten of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan hebben we uw adresgegevens nodig. Alle informatie die we dan over u ontvangen, gebruiken we om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze die u aangeeft. Om u de beste service aan te bieden We houden uw gegevens bij om onze klantenservice te verbeteren. Willen we onze producten en diensten correct opzetten, onderhouden en ondersteunen, dan hebben we die gegevens nodig. Op die manier kunnen we u ook contacteren voor de volgende stap in onze samenwerking of om feedback over onze diensten te vragen. Zijn er technische problemen of storingen van onze kant uit, dan moeten we u daarvan op de hoogte kunnen brengen. Om u te informeren over onze producten, diensten en activiteiten We kunnen uw gegevens gebruiken om u te informeren over bestaande en nieuwe producten, diensten, speciale acties, workshops, evenementen, webinars, trainingen, vacatures en andere, om aan direct marketing te doen of om een profiel over u op te maken zodat we u kunnen informeren over zaken waarvan we denken dat die voor u interessant zijn. Dat kunnen we zowel schriftelijk, elektronisch als telefonisch doen. We gebruiken uw gegevens ook voor de nieuwsbrieven waarvoor u intekent. U zal alleen communicatie per e-mail ontvangen als u hiervoor uw expliciete toestemming heeft gegeven, voor zover die vereist is. We kunnen ook uw surf- en leesgedrag analyseren en content maken voor onze websites of nieuwsbrieven die bij uw wensen past. Dit doen we door uw bezoeken te registreren, met de activiteiten die er plaatsvinden. Denk aan het bekijken van pagina's of op links klikken. Zo kunnen we u ook gemakkelijker toegang geven tot de informatie die u zoekt.

Door wie worden uw gegevens beheerd?

Alle persoonsgegevens worden beheerd door SII Belgium NV/SA. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven binnen de entiteiten behorende tot SII Group. Binnen SII belgium & de SII Group zijn de gegevens alleen toegankelijk voor personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben. SII Belgium deelt uw persoonlijke informatie niet met derden, behalve:

 • met onderaannemers en derde partijen met wie samenwerken op basis van een contract dat we met u of hen hebben afgesloten. Dit houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden als we daar zelf de middelen niet voor hebben. Indien we dat doen, zullen we er altijd op toezien dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. We leggen dit steeds contractueel vast met de verwerkers. Zo zal een verwerker uw gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten uw gegevens gewist worden van zodra een verwerker z'n opdracht heeft voltooid
 • met onze eventuele rechtopvolgers en verbonden ondernemingen zoals dochter- en zusterbedrijven, voor dezelfde doeleinden als vermeld in deze Privacyverklaring
 • met third party dienstverleners: Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken we met derde partijen of schakelen we onderaannemers in. De doorgifte van uw gegevens gebeurt alleen voor de besproken doeleinden om hun taken uit te voeren
 • toegestaan of vereist door geldende wetten of wettelijke eisen
 • met de wetgevende autoriteiten of andere regeringsambtenaren
 • met andere derden mits uw expliciete toestemming. In dit geval gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking

In sommige gevallen gebruiken we anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu. Op geen enkel moment verkopen of verhuren we uw gegevens aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van ons bedrijf of onze groep. We beschouwen uw gegevens als vertrouwelijke informatie.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

We beschermen uw persoonsgegevens en privacy maximaal. Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. We hebben ook gespecialiseerde personen in dienst die instaan voor de veiligheid van onze IT-infrastructuur. Bovendien gebruiken we allerlei technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Deze maatregelen omvatten veiligheidsmaatregelen en orgnisatorische maatregelen zoals vertrouwelijksheidsclausules en beperkte toegangen. Mocht er zich een gegevenslek voordoen met ongunstige gevolgen voor uw persoonsgegevens, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden. Onze websites vermelden soms links naar sites van derden waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze Privacyverklaring vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens.

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die bewaard worden wanneer u deze website bezoekt. De cookies laten toe om uw acties of browservoorkeuren bij te houden (zoals login, taal, lettergrootte and andere display voorkeuren). Op die manier hoeft u uw voorkeuren niet bij elk nieuwe websitebezoek opnieuw in te stellen.De cookies worden gebruikt om onze diensten beter af te stemmen op uw interesses en behoeften, bijvoorbeeld:

 • om te onthouden dat u heeft ingelogd in ons recruitment systeem zodat u dit niet voor elke aparte pagina hoeft te doen
 • om het verkeer op de website te analyseren. Dit wordt gedaan door Google Analytics (_Ga cookie) & Matomo Analytics

Welke cookies gebruiken wij?

We gebruiken zogenaamde first party cookies en third party cookies. First party cookies zijn cookies die door de website zelf worden aangemaakt om u vlotter gebruik te laten maken van de website. Third party cookies worden aangemaakt door anderen, zoals LinkedIn bijvoorbeeld.
Wij gebruiken de noodzakelijke cookies die onmisbaar voor de werking van onze website. Dat zijn bijvoorbeeld cookies die het u mogelijk maken om in te loggen. Deze cookies slaan geen enkele persoonlijk identifieerbare gegevens op. U kunt deze cookies blokkeren maar sommige delen van de website zullen dan waarschijnlijk niet meer werken. Daarnaast gebruiken wij ook analytische en prestatiecookies, waarmee we het webverkeer analyseren, het aantal gebruikers van onze website bekijken en zien hoe bezoekers onze website gebruiken. We gebruiken hiertoe Google Analytics & Hotjar.

Hoe kan u cookies beheren of verwijderen?

U kan op ieder moment cookies blokkeren of verwijderen via de instellingen van uw webbrowser. Het blokkeren van cookies kan ervoor zorgen dat bepaalde delen op onze website niet meer naar behoren werken.
We gebruiken Google Analytics om te analyseren hoe gebruikers met onze website interageren. Indien u niet wenst dat SII Belgium deze data meet, kunt u dit simpelweg blokkeren met onderstaande knop.
 

Uw rechten

In het kader van de GDPR hebben wij uw rechten, die u kunt uitvoeren door een e-mail te sturen naar info@sii.be, geüpdatet.

 • recht om geïnformeerd te worden: SII Belgium verleent alle informatie in verband met de gegevensverwerking via deze Privacyverklaring of op het moment van het verzamelen van de gegevens
 • recht tot toegang: kunt ons vragen of we persoonsgegevens van u verwerken; waarvoor we die verwerken; welke categorieën gegevens we verwerken; met welke categorieën van derden we uw persoonsgegevens delen; wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en welke logica we gebruiken als we bepaalde persoonsgegevens automatisch zouden verwerken. U recht op toegang kan u schriftelijk uitoefenen door een kopie van uw persoonlijke informatie die SII Belgium bezit via e-mail (info@sii.be) op te vragen. Wij hebben 30 dagen om uw aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer we uw aanvraag schriftelijk hebben ontvangen en alle vereiste informatie om aan uw aanvraag te voldoen in handen hebben. Om uw recht van toegang uit te oefenen en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, kunnen we u om een bewijs van uw identiteit vragen
 • recht tot verbetering: als uw persoonlijke data waarover wij beschikken niet correct of onvolledig zijn, heeft u het recht om ons te vragen deze aan te passen of te verbeteren. Dit kan via e-mail naar info@sii.be. We zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen
 • het recht om vergeten te worden: u heeft het recht ons te vragen al uw persoonlijke data te wissen, en dit via e-mail op info@sii.be. We zullen uw persoonlijke data verwijderen wanneer we geen legale reden of legitiem doel hebben om deze verder te verwerken. Houd er rekening mee dat we u soms, afhankelijk van uw verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aanbieden. We kunnen ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld omdat we wettelijk verplicht zijn gegevens voor een bepaalde periode bij te houden
 • het recht om verwerking te verbieden: in sommige specifieke gevallen, heeft u het recht om ons te vragen te stoppen met uw data te verwerken. We bewaren dan wel nog uw gegevens maar kunnen deze niet verder verwerken
 • het recht tot dataportabiliteit: U hebt het recht om persoonlijke gegevens die u aan ons heeft aangeboden in een gestructureerd en leesbaar formaat te krijgen om het mogelijk te maken uw data gemakkelijk over te hevelen naar een andere beheerder
 • het recht om bezwaar: U hebt het recht bezwaar uit te drukken over het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Wij zullen uw data dan niet langer verwerken tenzij we legitieme redenen kunnen aantonen zoals voor rechsvorderingen en dergelijke meer. U heeft altijd het recht om u, zonder opgave van reden, te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U kunt daarvoor altijd contact opnemen met ons via e-mail of uitschrijven uit de nieuwsbrief op de link in de footer van de newsletter

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We dragen zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. We mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen (zoals beschreven in deze Privacyverklaring). Na afloop van de toepasselijke bewaartermijnen worden persoonsgegevens volledig verwijderd. We behouden en gebruiken uw persoonsgegevens voor de periode die noodzakelijk is om onze overeenkomsten uit te voeren of in te spelen op offerteaanvragen, om te voldoen aan onze legale verplichtingen (zoals boeking en btw-verplichtingen) en om geschillen op te lossen of de overeenkomst te na te leven. Daarom zal u persoonsgegevens bijgehouden worden gedurende de contractuele overeenkomst en tot 15 jaar na het laatste operationele contact tussen ons.

Vragen?

Heeft u vragen over ons privacybeleid of wilt u ons contacteren om uw gegevens te wijzigen, dan staan we altijd klaar om een passend antwoord te bieden. U kan ons via e-mail, schriftelijk of telefonisch bereiken via onderstaande contactgegevens. Via deze weg kunt u ook een klacht indienen die we zo snel mogelijk correct behandelen. Indien u niet tevreden zou zijn over onze reactie, kunt u ook terecht bij de overheid en meer bepaald bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Hun contactgegevens staan op de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger  

SII Belgium NV/SA
Operational offices:
Lenneke Marelaan 12/1 - 1932 Sint-Stevens-Woluwe
Poortakkerstraat 41E - 9051 Sint-Denijs-Westrem
Company ID: BE 0455 849 817
info@sii.be - +32 2 713 65 00