Integrity Line - SII

Integrity Line - SII je výstražný systém a bezpečná platforma přístupná všem zúčastněným stranám SII (zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé ...). Zde můžete nahlásit fakta nebo jednání, které jsou v rozporu s etickou politikou SII - včetně pokusů. Každý případ je řešen v naprosté důvěrnosti.

Chceme zdůraznit, že tato linka integrity SII vyžaduje silnou odpovědnost každého, protože to může fungovat pouze na základě informací sdělených v dobré víře.

Integrity Line - SII